• Förlängning med Filipstads kommun

    Publicerad 2014-10-21

    Vi fick förlängning av avtalet med att transportera brännbart avfall och utsorterat matavfall till Karlskoga värmeverk respektive Biogasanläggningen.

    Vi kör även slam från reningsverket åt kommunen.